MamboBoard Forum  
::ตั้งกระทู้ใหม่::
drw
ผู้เยี่ยมชม

Platinum Boarder
โพสต์: 644
graph
กรรม: 0  
นายกแพทยสมาคมโลก นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส นำทีมเข้าทำเนียบทักท้วง รมว.สธ. - 02/11/2010 19:20 นายกแพทยสมาคมโลก นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส นำทีมเข้าทำเนียบทักท้วง รมว.สธ.

วันที่ 1 พย.2553 ตึกบัญชาการทำเนียบรัฐบาล นายกแพทยสมาคมโลก นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส นำทีมเข้าทำเนียบทักท้วง รมว.สธ. กรณีรายงานผลประชุมคณะกรรมสมานฉันท์เรื่องร่าง พรบ.คุ้มครอง
  ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง
drw
ผู้เยี่ยมชม

Platinum Boarder
โพสต์: 644
graph
กรรม: 0  
ตอบ:นายกแพทยสมาคมโลก นายแพทย์วันชาติ ศุภจัตุรัส นำทีมเข้าทำเนียบทักท้วง รมว.สธ. - 02/11/2010 19:22

  ตอบ | ตอบโดยอ้างถึง
::ตั้งกระทู้ใหม่::