สสอ.เมือง สุพรรณบุรี นำโดยท่าน สุทธิพงษ์ รวบรวมเสนอ กม.นำส่ง 2 กล่อง กว่า 300 แบบ ถูกต้องครบถ้วนหมด
เขียนโดย นินิ   
09 ก.ค. 2010 11:58น.

วันนี้ เวลา 12.00 น. นายสันติ มอญแช่มช้อย เป็นผู้แทน ท่าน สสอ.เมือง สุพรรณบุรี ท่านสุทธิพงษ์ ปรางศร คุณภาพครบถ้วน ส่งมอบแบบเข้าชื่อเสนอกฎหมาย ต่อรัฐสภา 3 ฉบับ แนบเอกสารหลักฐานครบถ้วน ตรวจแล้วผ่าน ทีมงาน ขอปรบมือดังๆ และขอให้คณะของเราดูเป็นแบบอย่าง ไม่ต้องส่งเอกสารกลับไปแนบเอกสารเช่นทะเบียนบ้านกลับมาอีกครั้ง ทำให้การเข้าชื่อรุดหน้ามาก Cool

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 14 ก.ค. 2010 15:39น. )